Tranziția deșeurilor de la problemă la resursă prin intermediul managementului deșeurilor

Aflându-se într-o continuă creștere, volumul global de deșeuri generate atât de persoanele juridice, cât și de cele fizice reprezintă o problemă a societății moderne. Deșeurile, gestionate inadecvat, prezintă un risc crescut pentru mediul înconjurător, populație și economie.

Din nefericire, infrastructura deficitară și lipsa de cunoștințe sunt provocările principale întâlnite de agenții economici în încercarea lor de a asigura gestionarea deseurilor într-un mod cât mai eficient. Cu toate acestea, legislația în vigoare prevede obligația implementării unor măsuri de protecție a mediului, oferindu-le persoanelor juridice posibilitatea de a apela la serviciile profesionale ale unor operatori autorizați în acest sens.

Importanța managementului deșeurilor

Nevoia de a deveni o societate eficientă din perspectiva resurselor disponibile prezintă o importanță majoră la nivel global. Astfel, țările din lumea întreagă și-au luat angajamentul, prin Convenția de la Paris privind schimbările climatice și prin obiectivele de sustenabilitate ale Națiunilor Unite, de a implementa acțiuni pozitive menite să îmbunătățească managementul deșeurilor, trecând dincolo de simpla colectare și eliminare:

  • Reducerea volumului de deșeuri generate;
  • Diminuarea cantității de deșeuri care urmează a fi eliminată, prin reutilizare sau reciclare;
  • Îmbunătățirea tehnicilor de tratare sau eliminare prin utilizarea tehnologiilor prietenoase cu mediul.

Cele mai citite articole

În plus, legislația națională prevede faptul că generatorul de deșeuri (indiferent că vorbim de periculoase sau nepericuloase) este cel care plătește pentru efectele negative pe care le creează acestea în condițiile în care nu sunt gestionate corect. 

Asigurarea unui management eficient al deșeurilor

Îndeplinirea obligațiilor legale și a obiectivelor de protecție a mediului presupune în primul rând dezvoltarea unei strategii de management al deșeurilor adaptate obiectului de activitate. În momentul în care deșeurile sunt văzute ca o resursă valoroasă, ce poate fi reintrodusă în ciclul de producție, companiile trec de la un model de producție liniară la un model circular. În acest fel, implementarea măsurilor de management eficient vor contribui la un mediu mai curat și mai sănătos.

Având un astfel de obiectiv, acestea au posibilitatea de a crea o strategie care le va ghida către găsirea unei soluții optime de gestionare a deșeurilor. De aceea, firmele pot apela la serviciile integrate de protecție a mediului înconjurător oferite de operatori autorizați, un partener de încredere în acest demers fiind Indeco Grup. Echipa Indeco Grup dispune de cunoștințe specializate, experiență îndelungată și echipamente de ultimă generație, oferindu-ți sprijin în tot ceea ce înseamnă alinierea la legislație și implementarea măsurilor de colectare, transport, valorificare și/ sau eliminare deșeuri. Astfel, contactează compania Indeco Grup pentru a afla mai multe detalii despre cum poți să asiguri managementul deșeurilor în compania ta.

Cele mai citite articole