Standarde de testare la foc

Standarde de testare la foc

În toate codurile de incendiu din întreaga lume, procedurile de testare pentru elementele de incendiu joacă un rol important. Printre altele, standardele importante pentru această evaluare sunt ASTM E 119 din SUA.
In Europa: EN 1363-1:2020.

Potrivit acestuia din urmă, pentru ca un element să fie clasificat la foc ar trebui evaluați trei parametri: rezistența, integritatea și izolarea. Valoarea clasificării la foc este exprimată în minute, ceea ce înseamnă că elementul este certificat pentru a asigura rezistență, integritate și izolare pentru acea durată specifică. În timpul testului de rezistență, devierea elementului în condiții de foc este comparată cu o limită acceptabilă.

În schimb, sunt necesare trei controale diferite pentru evaluarea integrității: aprinderea unui tampon de bumbac situat pe partea rece, pătrunderea unui ecartament în element și observarea vizuală a flăcării susținute pe suprafața rece a specimenului.

Cele mai citite articole

Al treilea parametru este izolarea. Testul relativ la acea variabilă măsoară temperatura cu ajutorul unui număr de termocupluri aplicate pe fața neexpusă. Timpul necesar pentru a atinge o creștere medie de 140 K sau o creștere de vârf de 180 K în orice locație reprezintă calitatea de izolație a peretelui.

Durata diferitelor ansambluri

În documentul american menționat mai sus, durata unui ansamblu este evaluată în raport cu două elemente: capacitatea sa de a-și păstra integritatea structurală și capacitatea de a conține focul. Există o distincție între ansambluri precum pereți, pereți despărțitori și pardoseli și elemente unice precum grinzi sau ferme. Primul grup poate fi împărțit în elemente portante și elemente neportante.
Pentru grupul de elemente care nu poartă sarcină, două activități de testare a incendiilor se va efectua: transmisia căldurii prin ansamblu și pătrunderea fumului și gazului. Pentru al doilea grup – structurile portante – este necesară măsurarea capacității de încărcare în timpul încercării, cu proceduri similare cu cele descrise pentru standardul european.

Spre deosebire de EN 1363, standardul american stabilește două posibile proceduri de testare: un test de rezistență la foc și un test de curgere a furtunului; testul de curgere a furtunului este identic cu testul de rezistență la foc, cu excepția faptului că un flux de apă curge pe specimen pentru o anumită perioadă de timp după încheierea testului de rezistență la foc.

Curbele de foc

Condițiile de mediu pentru testare sunt specificate prin așa-numita curbă de foc standard definită de standardul ISO 834. Această curbă definește temperatura la care aerul din interiorul cuptorului trebuie ținut în funcție de timp. Această curbă este foarte conservatoare, deoarece produce condiții severe de incendiu și este destinată utilizării pentru aplicații generale. Pentru aplicații specifice, cum ar fi incendiile cu hidrocarburi, sunt disponibile alte curbe de testare.e de incendiu și este destinată utilizării pentru aplicații generale. Pentru aplicații specifice, cum ar fi incendiile cu hidrocarburi, sunt disponibile alte curbe de testare.

Cele mai citite articole