Program de prevenire și reducere deseuri – O obligație nouă a legislației naționale de mediu

O nouă măsură obligatorie impusă de legislația de mediu constă în realizarea unui program de prevenire si reducere deseuri de către toți operatorii economici care își desfășoară procesele de lucru în baza unei autorizații de mediu/ autorizatie integrată de mediu.

Pe fondul programelor europene de mediu actuale, cadrul legal național promovează noile demersuri privind asigurarea unui viitor sustenabil prin:

  • Susținerea dezvoltării continue;
  • Garantarea unor modele de consum și producție viabile;
  • Adoptarea unor practici durabile în vederea scăderii nivelului de generare al deșeurilor și impulsionarea reciclării și reutilizării.

Practic, la nivel național au fost impuse noi măsuri pentru a sprijini aplicarea unui management al deșeurilor mult mai durabil, în concordanță cu legislația europeană de mediu. 

Obiectivul principal al măsurilor ce vizează gestionarea deșeurilor îl reprezintă minimizarea efectelor negative ale acestora asupra sănătății oamenilor și mediului în care conviețuim.

Ce specifică noua Ordonanță de Urgență 92/2021 cu privire la acest program?

În Ordonanța de Urgență 92/2021 se regăsesc noi măsuri obligatorii pentru companiile din mediu privat și nu numai, ce urmăresc înregistrarea unui progres privind maniera de operare a întregii activități de gestionare deșeuri.

Cele mai citite articole

Potrivit acestei ordonanțe, programul de prevenire și reducere deseuri reprezintă soluția generală prin intermediul căreia societățile economice reușesc să controleze eficient activitatea de gestionare deșeuri, în acord cu obiectul lor de activitate.

Prin urmare, operatorii care dețin o activitate de natură economică sau industrială (desfășurată conform prevederilor autorizației de mediu/ autorizației integrată de mediu) trebuie să aibă la cunoștință următoarele aspecte:

  • Programul trebuie realizat și depus anual la APM-ul local;
  • Programul trebuie să fie publicat pe site-ul principal al societății economice;
  • Data limită de depunere la APM este de 31 mai, fiind pus accentul pe datele ce vizează evoluția obținută;
  • Nerealizarea și depunerea programului de prevenire și reducere deseuri atrage după sine sancțiuni.

Ce se urmărește prin implementarea acestei măsuri obligatorii?

Prin intermediul acestui program de prevenire si reducere deseuri se urmărește:

  • încurajarea companiilor în abordarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător;
  • susținerea operatorilor economici în acțiunile de îmbunătățire a activității de gestionare a deșeurilor, cu accent pe activitatea de colectare selectivă a acestora.

În plus, pe lângă implementarea acestui program, agenții economici trebuie să respecte și obligația de raportare deșeuri, aceasta fiind un aspect cheie în asigurarea unei gestiuni transparente și eficiente a acestora, la nivel de companie. Cu alte cuvinte, aceste raportari mediu reprezintă un punct de referință în crearea și aplicarea unor măsuri de îmbunătățire ce vizează controlul eficient al managementului deșeurilor.

Concluzie

Programul de prevenire si reducere deseuri s-a impus ca urmare a necesității de abordare a unui model de management integrat al deșeurilor, urmărind promovarea unor bune practici de dezvoltare durabilă.

Cele mai citite articole