Cine plăteşte impozitul pe clădire în cazul unei clădiri închiriate?

Articol realizat impreuna cu:


Ce este impozitul pe clădiri închiriate și de ce este un subiect atât de des întâlnit în ultimul timp?

Impozitul pe clădire reprezină conceptual de taxă locală care trebuie plătită de orice persoană către bugetul local al comunei sau al orașului unde se află clădirea pe care aceasta o are în proprietate. Această sumă de bani este datorată de către deținătorii de clădiri annual pentru cele aflate pe teritoriul României. În cazul în care proprietatea se află pe teritoriul orașului București, împozitul și taxa pe clădire este necesar să fie plătită în cadrul bugetului local al sectorului unde aceasta se află.

Care sunt persoanele responsabile cu plata impozitului pe clădiri anual?

Indiferent de zona sau de utilitatea clădirii, oricine are în proprietate o clădire aflată pe teritoriul țării este responsabilă cu plata anuală a unui impozit pentru aceasta. Poate exista și cazul în care două sau mai multe persoane dețin spații în clădirea respectivă, iar astfel dacă nu există un singur proprietar, fiecărei îi revine o anumită sumă de plată, aferentă spațiului deținut. Dacă nu există o delimitare exactă a spațiilor deținute de fiecare persoană responsabilă pentru clădire, atunci impozitul pentru aceasta va fi împărțit în mod egal pentru toți deținătorii.

Ce se întâmplă în cazul clădirilor administrate de persoane juridice?

În cazul în care clădirea respective este o proprietate publică sau private ce aparține statului român sau a unor unități administrative teritoriale care în urma deciziilor luate de unitățile competente, au fost date în administrare unor persoane juridice, atunci taxa pentru clădire va fi stabilită în funcție de care sunt sarcinile fiscale ale concesionarilor., ale locatatilor sau ai celor care au dreptul la administrare sau folosirea spațiului. Prin analogie cu clădirile care au doi sau mai mulți deținători, la fel și în acest caz sumele de plată vor fi stabilite în mod egal pentru fiecare.

Persoanele fizice și impozitele pe clădiri

Cele mai citite articole

Așa cum a fost menționat anterior, orice persoană responsabilă de proprietatea unei clădiri, indiferent de locul ei pe teritoriul României este obligată la plata unui impozit pe o perioadă de un an. Suma d ebani va reveni bugetului local al zonei țării din orașul, municipiul, județul sau sectorul de unde face parte clădirea. Există totuși și câteva abateri de la regula generală, potrivit Codului Fiscal actual. Astfel, toate persoanele au obligația la plata impozitului și taxei pe clădirile deținute, cu excepția cazurilor în care există scutire pentru aceasta sau în cazul în care clădirile pe care le au în proprietate nu sunt incluse în lista celor ce necesită plata anuală a impozitului.

Cum este stabilită valoarea impozitului pe clădire în cazul persoanelor fizice și juridice?

Fie că este vorba doar de o anumită suprafață construită sau de o clădire finalizată, orice persoană fizică ce se poate numi proprietar pentru aceasta este obligată la plata unei sume ce egalează o cotă de impozitare de 0,1%di  valoarea totală impozabilă a clădirii. De asemenea, pot fi și situații în care cota impozitabilă  poate fi stabilită de către instutuția locală de pe teritoriul căreia se află construcția și aceasta poate fi hotărâtă undeva în jurul valorii de 0,25% și 1,50%. Acesta este cazul în care clărirea se află în proprietatea unei persoane juridice ce o are în administrare, iar cota de impozitare stabilită final se va aplica asupra valorii de inventor a clădirii.

Care sunt exemplele de clăriri pentru care nu este necesară plata unui impozit?

Conform celor menționate, există și o serie de construcții sau clădiri aflate în prorprietatea unor persoane juridice, în urma unor decizii luate la nivelul instituțiilor locale. Astfel, construcțiile precum monumentele istorice, lăcașurile de cult, clădiri folosite pentru domeniul învățământului sau cele din zona medicală sunt scutite de plata impozitului anual.

Care sunt demersurile din punct de vedere legal pentru plata impozitului anual?

Imediat de la data intrării în posesia unei persoane fizice, aceasta este obligată să depună o declarație în acest sens. În cazul în care aceasta a fost obținută prin intermediul unui contract sau prin construire aceasta trebuie declarată doar de către deținător, iar în cazul în care a fost dată spre închiriere, declarația este necesar să fie realizată de către deținător împreună cu locatarul ce urmează să rămână acolo pentru o perioadă de timp prestabilită. În cazul în care există mai mulți proprietari, iar cotele de evidență ale construcției nu pot fi delimitate, atunci impozitul va fi datorat în mod proportional cu nivelul de întindere a dreptului de proprietate.Așadar, plata impozitului pe clădire este necesar să fie plătită anual , pe parcursul a două rate egale, prima până la finalul lunii martie, iar ce-a de-a doua până în luna septembrie. Există și posibilitatea de realizare a plăților anticipate pentru impozitul pe clădiri, iar acest lucru se poate realiza  până în ziua de 31 martie a anului curent, pentru care se poate acorda o bonificație de până la 10% care va fi stabilită prin hotărârea consiliului local.

Cele mai citite articole